Pred Prvi svjetski rat

Neposredno pred Prvi svjetski rat prestolonasljednik Franc Ferdinand sa suprugom Sofijom dolazi u posjetu Sarajevu.
Pred Prvi svjetski rat

Svečani prijem je organizovan u gradskom poglavarstvu, smještenom u zgradi Gradske Vijećnice 1914. godine, 28. juna , a nakon posjete Vijećnici i gradskom poglavarstvu, izvršen je atentat na nadvojvodu prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, od strane Gavrila Principa.

Nakon ovog događaja, sa bečkog dvora uslijedila je objava rata Srbiji, te se ovaj događaj uzima kao povod Prvog svjetskog rata.

Izlazak iz Vijecnice - Pred Prvi svjetski rat
Izlazak iz Vijecnice neposredno prije atentata
Crtez atentata - Pred Prvi svjetski rat
Dramatični trenutak prikazan rukom crtača
Franz & Sofia - Pred Prvi svjetski rat
Posljednja fotografija Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije