Narodna biblioteka

Narodna biblioteka je smještena u zgradu Vijećnice 1951. godine.
Narodna biblioteka

Administrativno-upravna funkcija Vijećnice se postupno usmjerava prema kulturnom nasljeđu i naučnim stremljenjima Bosne i Hercegovine, tako da administraciju 1947. godine zamjenjuje kultura, nauka i umjetnost, pa se Vijećnica stavlja u funkciju Akademije nauka i umjetnosti, i kao glavna biblioteka. Narodna biblioteka je smještena u zgradu Vijećnice 1951. godine.

Glavno stepenište - Narodna biblioteka
Glavno stepenište