Obnova

Detalji obnove

Obnova Vijećnice je podrazumijevala detaljne radove na svim dijelovima objekta, kako unutrašnjim, tako i vanjskim, na fasadi, stolariji, ukrasima, itd.

Glavni projekat

Na osnovu idjenog projekta, s osvrtom na originalnu dokumentaciju gradnje Vijećnice i nakon obimnih istraživanja napravljen je Glavni projekat obnove Gradske Vijećnice Sarajevo.

Idejni projekat

Ustanovljena je funkcija, te način i raspored korištenja.

Druga faza obnove

Nakon uspješno obavljenih neophodnih sanacionih radova iz prve faze obnove, druga faza obnove je počela 2002. godine.

Prva faza obnove

Obnova Gradske Vijećnice obavljena je u više faza, jer proces obnove bio uslovljen tehničkim i finansijskim pretpostavkama koje je trebalo ispuniti uz koordinaciju inestitora, tehničkih timova i svih struktura uključenih u obnovu.

Posjetite i našu stranicu

sarajevske žičare