Druga faza obnove

Obnova |
image description

Nakon uspješno obavljenih neophodnih sanacionih radova iz prve faze obnove, druga faza obnove je počela 2002. godine.

DRUGA FAZA OBNOVE

Evropska komisija pojavila se 1999. godine kao investitor i obezbjedila je sredstva koja su trebala biti korištena za nastavak radova (4.500.000 DEM). Konsultant (D.D. DOM Studije, projektovanje, inženjering - Sarajevo) predložio je da se nastave radovi na obnovi horizontalnih konstrukcija, kao i rekonstrukciju aule, čija je teško oštećena konstrukcija tražila hitne radove.


Priprema za ugradnju novih stubova i lukova

Gipsana dekoracija je najvećim dijelom uništena, a fragmenti koji su se očuvali biće demontirani, odnosno, za neke dijelove uzeti će se otisci u gipsu u mjerilu 1:1. Slikana dekoracija, koja se također fragmentarno sačuvala  u malim kupolama i na lukovima, biće precrtana  u mjerilu 1:1 sa naznakom vrste i kvalitete boje.


Potporna knstrukcija na jednom od svodova

Aula predstavlja centralni najznačajniji prostor u objektu, izveden u formi pravilnog šestougaonika, sa vanjskim zidovima od opeke i galerijom koja je formirana konstrukcijom ugaonih i pojedinačnih stubova. Konstrukcija galerije iznad prizemlja i prvog sprata presvođena je malim opečnim kupolama. Očuvane opečne konstrukcije malih kupola i lukova  u četiri polja (1, 2, 4 i 6) sa nosivom konstrukcijom iznad njih (dva polja potpuno uništena), su razlozi  što je projektom predviđeno maksimalno zadržavanje ove strukture sa  zamjenom teško oštećenih dijelova konstrukcije (ugaoni stubovi, pojedinačni stubovi u poljima, lukovi). U dva polja predviđena je potpuna zamjema nosive strukture. Ovaj polazni princip tražio je da se postavi i razradi specifična metologija obnove  i izvođenja.

U auli  je korišteno 10 vrsta kamena, različitih tehničkih karakteristika i različitog estetskog i vizuelnog izgleda. Nedovoljni su historijski podaci o nalazištima i lokacijama kamena koji je bio upotrebljen kod gradnje Vijećnice, posebno aule (nesigurni podaci govore o granitnim stubovima koji su dopremljeni iz Austrije, mermernim stepenicama iz Mađarske i dr.).


Dijelovi novih stubova i lukova

Ovo je ujedno bio razlog da se poduzmu istraživanja i ispitivanje uzoraka postojećeg kamena koji je ugrađen  u auli Vijećnice i da se dobiju podaci koji će poslužiti kod izrade projekta, a ujedno i za odabir  kamena za izvođenje. Nakon ispitivanja koje je proveo Institut za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu pripremljeni su Tehnički listovi  sa svim karakteristikama kamena aule Vijećnice.


Unutrašnje stepenište

Zbog velikog stepena oštećenja, najveći broj stubova (ugaonih i slobodnostojećih) u prizemlju i spratu je zamijenjen,  zajedno sa nosećim lukovima  u prizemlju (polja 1, 2, 4 i 6). Dva polja (3 i 5) obnovljena su u potpunosti sa lučnim i opečnim konstrukcijama.

Poslije više odgađanja, radovi na ovoj fazi su krenuli u novembru 2002.godine i završeni u februaru 2004.


Unutrašnjost nakon druge faze rekonstrukcije