Druga faza obnove

Obnova |
Druga faza obnove

Nakon uspješno obavljenih neophodnih sanacionih radova iz prve faze obnove, druga faza obnove je počela 2002. godine.

DRUGA FAZA OBNOVE

Evropska komisija pojavila se 1999. godine kao investitor i obezbjedila je sredstva koja su trebala biti korištena za nastavak radova (4.500.000 DEM). Konsultant (D.D. DOM Studije, projektovanje, inženjering - Sarajevo) predložio je da se nastave radovi na obnovi horizontalnih konstrukcija, kao i rekonstrukciju aule, čija je teško oštećena konstrukcija tražila hitne radove.


Priprema za ugradnju novih stubova i lukova

Gipsana dekoracija je najvećim dijelom uništena, a fragmenti koji su se očuvali biće demontirani, odnosno, za neke dijelove uzeti će se otisci u gipsu u mjerilu 1:1. Slikana dekoracija, koja se također fragmentarno sačuvala  u malim kupolama i na lukovima, biće precrtana  u mjerilu 1:1 sa naznakom vrste i kvalitete boje.


Potporna knstrukcija na jednom od svodova

Aula predstavlja centralni najznačajniji prostor u objektu, izveden u formi pravilnog šestougaonika, sa vanjskim zidovima od opeke i galerijom koja je formirana konstrukcijom ugaonih i pojedinačnih stubova. Konstrukcija galerije iznad prizemlja i prvog sprata presvođena je malim opečnim kupolama. Očuvane opečne konstrukcije malih kupola i lukova  u četiri polja (1, 2, 4 i 6) sa nosivom konstrukcijom iznad njih (dva polja potpuno uništena), su razlozi  što je projektom predviđeno maksimalno zadržavanje ove strukture sa  zamjenom teško oštećenih dijelova konstrukcije (ugaoni stubovi, pojedinačni stubovi u poljima, lukovi). U dva polja predviđena je potpuna zamjema nosive strukture. Ovaj polazni princip tražio je da se postavi i razradi specifična metologija obnove  i izvođenja.

U auli  je korišteno 10 vrsta kamena, različitih tehničkih karakteristika i različitog estetskog i vizuelnog izgleda. Nedovoljni su historijski podaci o nalazištima i lokacijama kamena koji je bio upotrebljen kod gradnje Vijećnice, posebno aule (nesigurni podaci govore o granitnim stubovima koji su dopremljeni iz Austrije, mermernim stepenicama iz Mađarske i dr.).


Dijelovi novih stubova i lukova

Ovo je ujedno bio razlog da se poduzmu istraživanja i ispitivanje uzoraka postojećeg kamena koji je ugrađen  u auli Vijećnice i da se dobiju podaci koji će poslužiti kod izrade projekta, a ujedno i za odabir  kamena za izvođenje. Nakon ispitivanja koje je proveo Institut za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu pripremljeni su Tehnički listovi  sa svim karakteristikama kamena aule Vijećnice.


Unutrašnje stepenište

Zbog velikog stepena oštećenja, najveći broj stubova (ugaonih i slobodnostojećih) u prizemlju i spratu je zamijenjen,  zajedno sa nosećim lukovima  u prizemlju (polja 1, 2, 4 i 6). Dva polja (3 i 5) obnovljena su u potpunosti sa lučnim i opečnim konstrukcijama.

Poslije više odgađanja, radovi na ovoj fazi su krenuli u novembru 2002.godine i završeni u februaru 2004.


Unutrašnjost nakon druge faze rekonstrukcije