Idejni projekat

Obnova |
Idejni projekat

Ustanovljena je funkcija, te način i raspored korištenja.

DISPOZICIJA I FUNKCIJA OBJEKTA PO KORISNICIMA

 Prihvaćena funkcija i organizacija prostora po korisnicima, sa javnim sadržajima, a prema idejnom projektu uslovili su da se u glavnom projektu respektuje osnovna, ranije ustanovljena prostorno dispoziciona koncepcija.

U dispozicionom smislu objekat Vijećnice sadrži tri osnovne funkcionalne cjeline i to:

  1. prostore Gradske uprave
  2. ostale radne prostore
  3. prostore zajedničkih javnih sadržaja (centralni hol-aula, muzej, energetski blok i ugostiteljstvo).

Predviđena namjena uslovljava zaseban funkcionalno-organizacioni i tehnički raspored u kome su cjeline međusobno povezane i uklopljene u jedinstven organizam, pri čemu zajednički javni prostori imaju ulogu veznih struktura.

U periodu kada je građen, objekat je imao samo jednu funkciju, gradske Vijećnice, a u periodu 1947-1992. bio je u funkciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke.

Uz poštovanje postojeće konstrukcije i zadane dispozicije objekta koju čini istostranični trokut s tri kule, šestougaona aula u sredini i ostalih ograničenja koja proizlaze iz samog kulturno-historijskog značaja objekta, za višenamjenske sadržaje u objektu omogućeno je autonomno i komforno funkcionisanje.

Imajući u vidu sve zadatosti i prostorne mogućnosti objekta, programske funkcije - više korisnika  smještene su po etažama vodeći računa o međusobnoj povezanosti prostora za svakog korisnika uz mogućnost jednostavnog pristupa centralnim sadržajima koji su smješteni u parteru oko aule Vijećnice.

Postojeći ulazi u objekat Vijećnice omogućavaju odvojen ulaz zaposlenih iz ulice Brodac a glavni ulaz iz ulice Kulina bana je predviđen za posjetioce, dok bi postojeća vrata prema ulici Telali služila kao nužni izlaz i za povremeno snadbjevanje objekta. Poseban ulaz u suterenski prostor iz ulica Telali i Brodac je u funkciji eksternog pristupa za goste kafe-restorana. Uz postojeća odvojena stepeništa po upotrebnim cjelinama a uz rekonstruisani sanitarni čvor po etažama projektovani su novi liftovi kapaciteta za 8 osoba.

Smještaj funkcija korisnika prostora po etažama uzrokovano je izgrađenim kapacitetima pripadajuće etaže uz stepeništa i liftove a projektovan je prema njihovim specifičnostima i funkcionalno-tehnološkim cjelinama.


Suteren

Prizemlje

Mezanin

1. sprat

2. sprat