Stalna postavka

Program |
Stalna postavka

U raznovrsnoj ponudi prostora zgrade Gradske vijećnice postavljeno je nekoliko stalnih tematskih izložbi iz historije grada i Vijećnice.

Stalna izložbena postavka „Vijećnica“

Sarajevska Gradska vijećnica, jedan od najreprezentativnijih objekata u Sarajevu i Bosni Hercegovini ima bogatu historiju. Kao gradska kuća, a još više kao višedecenijsko sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Vijećnica je duže od jednog stoljeća bila u središtu svih bitnih političkih i kulturnih zbivanja u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ona je svjedok smjene nekoliko državnih sistema, sarajevskog atentata, strašnih zbivanja dvaju svjetskih ratova, jedinstvenog uspona grada u vrijeme XIV Zimskih olimpijskih igara 1984. godine i konačno kao Nacinalna i univerzitetska biblioteka, bila je izložena barbarskom napadu, paljenju i razaranju. Postala je tako savremenom metaforom urbicida i kulturocida.

Stalna izložbena postavka „Vijećnica“ kao ideja datira od vremena obnove simbola grada – Vijećnice koja posjetiocima treba da prikaže i približi historiju ovog nacionalnog spomenika. 

Prostor izložbene postavke se nalazi u suterenu Vijećnice i zauzima centralni potkupolni prostor ispod aule koji je sam po sebi atraktivan svojom heksagonalnom formom obogaćenom radijalno simetričnim stubovima, lukovima i svodovima. U tom šestougaonom prostoru, kružnog i pravolinijskog kretanja, razvijena je historijska linija Vijećnice u osam tematskih cjelina, koje su postavljene hronološki i dvojezično (BHS, engleski jezik).

Tematska cjelina 1 predstavlja grad Sarajevo u kontrastima perioda pred samu izgradnju Vijećnice i današnjeg perioda kada je Vijećnica ponovo vraćena građanima i posjetiocima. U prostoru tematske cjeline 1, kao ulazne – startne tačke postavljen je prilaz (u oba smjera postavke) za osobe sa invaliditetom. 

Tematske cjeline 2 i 3 nastavljaju prikazivati historijat Vijećnice.

U srednjem prstenu, na stubovima su izložene tematske fotografije bosanskohercegovačkog fotografa Rikarda Larme, iz perioda stradanja Vijećnice.

Kružni tok kretanja u oba pravca izložbene postavke, simbolično prekida tematska cjelina 4 koja prikazuje strahotu spaljivanja Vijećnice 25. 08. 1992. godine. Ova cjelina je fizički odvojen prostor (ruševan i izgoren) u koji je moguće pristupiti iz centralnog prostora. Scenografija u ovom prostoru doživljajno simulira ruševinu sa ostacima plamena, sa autentičnim ostacima spaljenih knjiga, kamenja, šuta i ostalog materijala koji se nalazio u spaljenoj Vijećnici. 

U prostoru tematske cjeline 3 moguće je pogledati fotografije svih gradonačelnika Sarajeva do 1992. godine, a na strani tematske cjeline 5, fotografije svih gradonačelnika Sarajeva od 1995. do danas.

Tematska cjelina 5 nas simbolično vraća u otvoreni prostor izložbe i vrijeme dugotrajne obnove nacionalnog spomenika Vijećnica u Sarajevu. Svijetleća linija u ovom dijelu postavke predstavlja vremensku liniju „timeline“ sa prikazima svih faza radova uporedo sa kulturnim dešavanjima koji su tokom obnove bili održavani u Vijećnici (koncert Zubina Mehte, Jannis Kounellis, Milomir Kovačević Strašni, Safet Zec, Braco Dimitijrvić, Edo Murtić te niz drugih izložbi, ceremonija i kulturnih dešavanja).

Tematska cjelina 6 je centralni, multimedijalni prostor sa 6 LCD ekrana radijalno raspoređenih na kojima se prikazuje sažeti sadržaj/performans posvećen pojedinim važnim segmentima historijata Vijećnice. Fokusnu tačku, kako centralnog prstena tako i cjelokupnog prostora izložbene postavke čini originalni kamen temeljac koji je otkriven prilikom radova na rekonstrukciji aule Vijećnice, kao jedan od vrijednih autentičnih eksponata. Na kamenu su isklesana imena svih učesnika u gradnji te godina gradnje.

Prolazeći kroz navedene tematske cjeline, posjetioci su u prilici upoznati se sa cjelovitim historijskim okvirom Gradske vijećnice.

Portreti gradonačelnika Sarajeva

Na zidovima unutar ovog prostora se nalaze fotografije svih bivših gradonačelnika našeg grada od 1878. godine. Kroz kratke biografije možete se upoznati sa likom i djelom svakog od njih, te saznati zanimljivosti iz perioda njihovih mandata.

Za prvog načelnika Gradske općine imenovan je Mustaj-beg Fadilpašić (1878.-1892.), a od 1893. do 1899. godine Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, u vrijeme gradnje Vijećnice.

 Soba  “ 25.novembar”

25. novembar 1943. godine jedan je od najbitnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Na taj dan, u Mrkonjić Gradu je održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), na kojem je, nakon više stoljeća, obnovljena državnost BiH. Rezolucijom ZAVNOBiH-a koja je tada usvojena, zagarantovana su prava svim narodima i narodnostima u zemlji.

Kroz ovu zanimljivu stalnu postavku u Gradskoj vijećnici upoznajte se sa svim detaljima vezanim za zasjedanje ZAVNOBIH-a i saznajte zašto se 25. novembar smatra datumom kada su postavljeni temelji modernoj BiH.

“Franz & Sophie”

Memorijalna soba uređena  replikama namještaja i predmetima pripadajućeg perioda kako bi na tren oslikali stil i ambijent carskog Beča.  Replika svečane uniforme Franca Ferdinanda i haljina njegove supruge Sofije, dio su postavke u znak sjećanja na njihovu tragičnu posjetu Sarajevu 1914. godine.

Par trenutaka nakon posjete Gradskoj vijećnici, gdje su imali svečani prijem kod tadašnjeg gradonačelnika Sarajeva, desio se atentat koji je prethodio početku Prvog svjetskog rata.

Originalni fragmenti Vijećnice iz 1896.godine

Stalna postavka sa fragmentima Vijećnice, pronađeni i sačuvani tokom rekonstrukcije 1996.-2014. 

Fragmenti predstavljaju originalne dijelove zidova, stubova, unutrašnjosti Vijećnice koji su činili ovo zdanje unikatnim, veličanstvenim, sagrađenim u pseudo-maurskom stilu.

Posjetitelji mogu vidjeti fragmente stare 127 godina u pravilnom šestougaonom prostoru aule, postavljene u šest kubusa.

Informativni centar o
Međunarodnom krivičnom sudu za Bivšu Jugoslaviju (MKSJ)

23. maja 2018. godine u Vijećnici je službeno otvoren i počeo sa radom Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo.

Informativni centar o MKSJ Sarajevo pruža elektronski pristup svim javno dostupnim spisima Tribunala i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ.

U sklopu Centra posjetitelji mogu da koriste i biblioteku Centra koju čini značajan dio bibliotekarskog fonda Tribunala.

Posjetiteljima stoje na raspolaganju i kopije svih izrečenih dvojezičnih presuda od strane MKSJ, a koje je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) u Hagu kao pravni sljednik Haškog tribunala isporučio Centru.

Drugi segment postavke je prikaz autentičke sudnice broj 2 Tribunala u kojoj se sudilo licima optuženim za ratne zločine na području bivše Jugoslavije i koja je dopremljena direktno iz Haga nakon zatvaranja Tribunala.

Posjetioci mogu vidjeti i stalnu izložbenu postavku “Predstavljanje rada i dostignuća Tribunala kroz presude MKSJ.

ARS AEVI

U Gradskoj vijećnici je smještena izložba kolekcije Muzeja suvremene umjetnosti “Ars Aevi” u okviru koje je predstavljeno između 60 i 70 posto fundusa Muzeja.

Jedinstvena kolekcija Ars Aevi, sastavljena od djela koja su donirali neki od najpoznatijih domaćih i međunarodnih umjetnika, u Sarajevo je stigla 1999. godine. Danas se ova kolekcija smatra jednom od najznačajnijih zbirki savremene umjetnosti u Jugoistočnoj Evropi.