Prva faza obnove

Obnova |
Prva faza obnove

Obnova Gradske Vijećnice obavljena je u više faza, jer proces obnove bio uslovljen tehničkim i finansijskim pretpostavkama koje je trebalo ispuniti uz koordinaciju inestitora, tehničkih timova i svih struktura uključenih u obnovu.

PRVA FAZA OBNOVE

Godine 1996. Vlada Republike Austrije donirala je 1.500.000 DEM za početne radove na obnovi Gradske vijećnice u Sarajevu. Novac je trebao biti realizovan za najnužnije radove koji su trebali spasiti strukturu koja je opstala. Pored ratnih razaranja Vijećnica je permanentno i dalje propadala jer su četiri ratne zime doprinijele daljem ruiniranju opečnih zidova tavana, aule, čelične konstrukcije kupole, a posebno zidova prizemlja, koji su neprekidno crpili vodu iz ogromne količine ruševnog i raspadnutog materijala koji se nalazio na konstrukciji prizemlja (prosječno u visini 1,00-1,50 m).


Postavljanje krovne konstrukcije

Do tada su bila provedena samo prethodna istraživanja stanja konstrukcije, koje je izvela firma Ser.Co.Tec. iz Trsta i koja su uključila samo dio istraživanja na dostupnim konstrukcijama. Analizirajući izvornu konstrukciju objekta (nosivi opečni zidovi i čelični nosači kao konstrukcija koja je savladavala sve bitne raspone, te čelična konstrukcija kupole i spuštenog stropa kao ukupni koncept izgradnje objekta), odlučeno je koristiti se istim konstruktivnim sistemom u procesu obnove, te su definisana rješenja uz zadovoljenje primarnog zadatka spašavanja objekta i to kroz sljedeće faze:

A - stabilizacija konstruktivnog sklopa zidanih konstrukcija,
B - rekonstrukcija krovišta sa izvedbom gromobranske instalacije,
C - sanacija čelične kupole i spuštenog stropa sa obnovom staklenog pokrova,
D - prihvatanje teško oštećene konstrukcije masivnom nosivom skelom.


Postavljanje čeličnih profila

A - Na nivou stropnih drvenih konstrukcija izvedeni su čelični nosači na razmaku 3,50-3,80m povezani čeličnim dijagonalama, stvarajući horizontalne šajbe koje su u ovoj fazi trebale stvoriti uslove za sanaciju tavanskih zidova i rekonstrukciju krovišta.


Potporni sistem skela

B - Prema raspoloživoj arhitektonskoj dokumentaciji projektovana su i izvedena sva  drvena krovišta sa gromobranskom instalacijom. Najveći dio opečnih konstrukcija tavana je obnovljen kao i dio izvornih dimnjaka.Obnovljen je izvorni sistem odvodnje oborinskih voda, putem otvorenih krovnih kanala koji su prihvaćeni u tri postojeće vertikale.


Rekonstrukcija krova oko kupole

C - Elaborat o pregledu i rezultatima stanja čelične konstrukcije Vijećnice  konstatovao je da je čelik u konstrukciji zadovoljavajućeg kvaliteta, jer su presjeci solidno dimenzionirani. Ukupna konstrukcija je napadnuta procesom hrđanja. Oko 20% konstrukcije bilo je deformisano uslijed požara i određeni dijelovi su bili izgubili svoju statičku geometriju. Svi oštećeni dijelovi su zamijenjeni, ostvarene su veze putem zakovica kao u izvornoj konstrukciji, te je ukupna konstrukcija sa spuštenim stropom  pjeskarena do Sa 2,5 i antikorozivno zaštičena u četiri sloja u debljini od 120 mikrona. Armirano staklo kao pokrov je obnovljeno uz korištenje posebnih držača koji su spriječili klizanja, što se prije dešavalo. Jarboli na ugaonim kulama i centralnoj kupoli su projektovani i izvedeni.


Nova konstrukcija kupole

D- Sanirana čelična konstrukcija i spušteni strop jednim dijelom se oslanjaju na obodne zidove i konstrukciju aule koja je dio strukture koja je pretrpjela najveća oštećenja. Projektovana je i izvedena teška čelična nosiva skela sa posebnim masivnim drvenim remenatama čime je konstrukcija aule prihvaćena. Ovom izvedbom   spriječilo se oštećenje na izvedenim radovima na kupoli i ujedno stvorili uslovi za obnovu struktura aule.


Jugo-istočna fasada Vijećnice

Radovi su projektovani i izvedeni  1996. i 1997. godine. Objekat je privremeno pokriven i zatvoren od vremenskih uticaja. Kako je vlaženje spriječeno došlo je do postepenog sušenja cjelokupnog objekta, te su se stvorili uslovi za dalje istražne radove.

 


Prednja fasada Vijećnice

Investitor:           Republika Austrija
Projektant:         D.D.Dom Studije, projektovanje, inženjering – Sarajevo
Izvođač:               ŽGP Sarajevo
Nadzor:                WCI (Austrija) i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo