Pred Prvi svjetski rat

Historija |

Neposredno pred Prvi svjetski rat prestolonasljednik Franc Ferdinand sa suprugom Sofijom dolazi u posjetu Sarajevu.

Svečani prijem je organizovan u gradskom poglavarstvu, smještenom u zgradi Gradske Vijećnice 1914. godine, 28. juna , a nakon posjete Vijećnici i gradskom poglavarstvu, izvršen je atentat na nadvojvodu prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, od strane Gavrila Principa.

Nakon ovog događaja, sa bečkog dvora uslijedila je objava rata Srbiji, te se ovaj događaj uzima kao povod Prvog svjetskog rata.


Izlazak iz Vijecnice neposredno prije atentata

Dramatični trenutak prikazan rukom crtača

Posljednja fotografija Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije