30 godina Tunela spasa

Događaji |

Na svečanoj manifestaciji "Igman 2023: Odbrana Bosne i Hercegovine", koja je organizirana povodom obilježavanja 30. godišnjice prokopavanja Tunela spasa, u auli Vijećnice održana Svečana akademija i otvorena izložba umjetnice i kostosice Fonda Memorijala Belme Ćuzović pod nazivom "Transformacija: Spomenički kompleks Tunel D-B - Put od zemlje do spasa, od spasa do memorije".

Kroz svoju izložbu, Ćuzović na jedinstven način prikazuje putovanje od početka, od zemlje, preko značenja Tunela spasa za opstanak grada, do konačne memorije koju predstavlja Spomenički kompleks Tunel D-B.

Prisutnima su se pored autorice izložbe obratili i direktor JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo Ahmed Kulanić, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović, francuska novinarka Florence Hartmann, te arhitektica Sabina Tanović koja je predstavila svoje idejno rješenje spomeničkog kompleksa Tunel D-B.