“Usporeni genocid u Bosni”

Događaji |
“Usporeni genocid u Bosni”

U organizaciji VKBI promovisana je knjiga "Usporeni genocid u Bosni", autora Diega Arrie, koja je predstavljena danas u sarajevskoj Vijećnici, autentično je svjedočenje o politici Ujedinjenih nacija, posebno Sekretarijatu i Vijeću sigurnosti, UNPROFOR-u, UNHCR-u od 1992-1995. godine.

Promotori knjige, profesori Ejup Ganić, Smail Čekić i Lada Sadiković, kazali su da je Arria u knjizi iznio svoja razmišljanja o događajima u kojima je lično učestvovao, iskustva koja je doživio, a koja su ga potakla da digne glas, zauzme svoj stav, kao i lekcije koje je naučio.

Na 335 strana u 10 dijelova, sa foto-dokumentacijom, Arria nudi uvode u međunarodnu politiku. Knjiga je relevantno svjedočenje o njegovoj borbi da se osigura da genocid i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava ne bi i dalje razarali međunarodni poredak.